Phone 033-002960,061-0241160
Emmaline@Emmalinepower.com

วิธีสั่งซื้อสินค้าเลือกแบบและชนิดเนื้อผ้า

ลูกค้าติดต่อพนักงานฝ่ายขาย 
เพื่อเลือกแบบ และชนิดเนื้อผ้า
 


ประเมินราคา
พนักงานฝ่ายขาย
ส่งใบเสนอราคา

 


ชำระค่ามัดจำหรือใบสั่งซื้อ
เมื่อสรุปการสั่งซื้อเรียบร้อย
ลูกค้าชำระค่ามัดจำ หรือ
ส่งเอกสารใบสั่งซื้อของบริษัท


รอรับสินค้า
ลูกค้ารอรับสินค้าตามที่ตกลง
(14-30 วัน)ติดต่อฝ่ายขาย : 093-2565951 Email : Emmaline.Power@gmail.com